Obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy s potvrzením objednávky, nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

 

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky bude zasláno e-mailem. V případě nejasností bude dodavatel odběratele samozřejmě kontaktovat.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku může odběratel do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednané zboží bude zasláno Českou poštou na dobírku 150,-Kč nebo Českou poštou platba předem na účet 105,-Kč.

číslo účtu: 217754452/0600

 

 

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 3 – 15 dnů. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude dodavatel odběratele kontaktovat. Pokud zboží, které není momentálně k dispozici, nebude do 3 dnů dodáno na sklad, bude objednávka automaticky uzavřena a zásilka bude odeslána.

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby prodávající vymění nepoužité a nepoškozené zboží za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu dodavatele. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Odběratel může dle § 53 odst. 7 do 14 dnů vrátit zboží v nepoškozeném obalu bez udání důvodu. Pro vrácení zboží je třeba e-mailem uvést druh zboží a číslo účtu, na který prodávající poukáže částku odpovídající hodnotě zboží, poníženou o náklady spojené s vrácením zboží.

 

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace dodavatel vyřídí individuální dohodou s odběratelem a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

Záruka se nevztahuje na:

vady vzniklé běžným používáním

nesprávným použitím výrobku

nesprávným skladováním

 

Postup při reklamaci:

informace o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně

zboží zaslat jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu dodavatele

do zásilky uvést důvod reklamace, adresu odběratele

doklad o nabytí reklamovaného zboží v internetovém obchodě prodávajícího

 

Reklamaci dodavatel vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí vadného zboží dodavatelem.